LADA ( Tip 1,5 Diyabet)

LADA ( Tip 1,5 Diyabet) – ADA dan alıntıdır .

Yetişkinlerde ( 35 yaş üzeri) görülen yavaş seyirli oto immün diyabet şeklidir ki ,genellikle tip 2 diyabet ile karıştırılır. LADA ‘nın tip 2 diyabet ile karıştırılmasının sebebi, genelde 35 yaş üzeri olanlarda kilo fazlası vardır, ve biraz insülin direnci gelişmesine bağlı belirtilerde görülür. Öte yandan oto immün bir olay olmasına rağmen tamamen Tip 1 diyabet ile aynı değildir, Tip 2 diyabet olgularında saptanan genetik profile de sahiptir.(Her iki tip diyabet ‘ in karışımı tablo) LADA ileri yaşlarda görülmekle beraber klasik tip 2 diyabet tedavisinden bu nedenlerle farklılık gösterecektir. Bu durumda insülin direncinden ziyade beta hücrelerinden insülin salınım yetmezliği vardır. Anti diyabetik haplar çok etkin olmazlar, ve 3-5 yıllık süreçte bu olgularda insülin yetmezliği gelişir ve insülin kullanımı şart hale gelir. Başlangıçta LADA olgularında hafif şeker yükselmesi saptandığından ,  hemen insülin kullanımına başlanıp başlanmayacağı halen tartışmalıdır. Öte yandan bazı anti diyabetik hapların kullanımıyla pankreas beta hücrelerindeki yıkımın artarak insülin yetmezliğinin daha erken oluşabileceği de düşünülüyor.

LADA tanısı koyduran ip uçları ;

Aile de , yakınlarında Tip 1 diyabet varlığı

Diğer otoimmün rahatsızlığın olması( Romatoid artrit,tiroid hastalığı)

Tip 2 diyabet tanısı düşünülüyor, ancak kilo normal – fit vücut ölçüsü var

Anti diyabetik hap kullanımına rağmen kontrole girmeyen şeker seviyeleri

LADA tanısı koyduran testler

GAD antikor taraması ( ancak negatifse bile ,ileride pozitif olabilir )

C- peptid seviyesi, düşük bulunur (Tip 2 diyabet olgusunda N veya Yüksek)

C-peptid düzeyleri

Normalde Açlık 0,4 – 2,1 ng/ml , Tokluk 1,2 – 3,4 ng/ml ( yemekten 2saat sonra)

Eğer C-peptid düzeyi Açlık 0,3 ng/ml altında ise tip 1 ve LADA diyabet tanısı için %90 üstünde belirleyici olur.

LADA tanısı alındıysa diğer diyabet tanısı alınmış olgular için geçerli olan şeker seviye hedeflerine uyulmalı, HbA1c takipleriyle tedavi sağlanmalı. Bu olgulara diyet , egsersiz planı ve insülin kullanımı gerekecektir .